Nederlands Français English

Disciplines


Psychologie

In het leven heb je van die momenten dat je niet meer weet welke weg uit te gaan, is er iets dat je bezighoudt, dat je niet los kan laten of ben je simpelweg soms verloren. Voelt u de nood om hierover met iemand te kunnen praten? Wanneer u hiermee te maken krijgt, kan u bij onze psychologe terecht voor een luisterend oor zonder vooroordelen of terechtwijzing. Haar rol is om u te helpen alles op orde te zetten wat betreft gedachten en emoties. Dit gebeurt door het stellen van vragen en formuleren van hypothesen door de psychologe, om zo aan zelfreflectie te kunnen doen. Samen kunnen we antwoorden zoeken en nieuwe perspectieven vinden, alsook de sleutels tot het begrip van alles wat zich afspeelt. Verwacht echter niet van de psychologe dat ze u klaargemaakte oplossingen zal aanbieden, noch heldere antwoorden zal geven op concrete vragen. Het is belangrijk dat de psychotherapie plaatsvindt onder de vorm van een wederzijdse vertrouwensrelatie. U zal met de psychologe samenwerken volgens uw eigen ritme, u beslist zelf wat u tijdens de gesprekken wil aanbrengen en wanneer.